Preaching the Word | Galaten 1:1-10 | Slecht nieuws over het goede nieuws

Wist je dat niet alleen God in je leven aan het werk is ….. maar satan ook? Alles wat God geschapen heeft om goed te doen wordt door satan nagemaakt en vervalst om kwaad te doen. In deze preek staan we stil bij Gods originele en echte evangelie en hoe je vervalsingen kunt herkennen. Alles staat er mee op het spel! … More Preaching the Word | Galaten 1:1-10 | Slecht nieuws over het goede nieuws

5 dingen die je moet weten over de Islam

Vorige week zijn we begonnen met een serie waarin we de verschillende hoofdreligies vanuit een Bijbels perspectief belichten. Vorige week stonden we stil bij de Jehovah’s Getuigen. Vandaag bij de Islam. Later in deze serie komen ook het Boeddhisme, Hindoeïsme, Judaïsme de mormonen en anderen aan bod.
In dit artikel zetten we een aantal punten op een rij die moslims geloven, samen met wat de Bijbel leert. … More 5 dingen die je moet weten over de Islam

Preaching the Word | Focus op Jezus #8 | De opstanding en wederkomst van Jezus

Alles staat of valt met het antwoord op de vraag of Jezus’ opstanding een fabeltje of waarheid is. Als het niet waar is dan zijn we de meest beklagenswaardige mensen op aarde, zegt Paulus. Maar als het wel waar is dan is het fenomenaal en zet het werkelijk alles op z’n kop!
De wederkomst van Jezus hangt er natuurlijk ook vanaf. Als het waar is dan komt Hij terug in Heerlijkheid, samen met alle engelen. Zowel met vuur van oordeel als met grote macht en majesteit om te verlossen en de Zijnen nieuwe, verheerlijkte lichamen te schenken. … More Preaching the Word | Focus op Jezus #8 | De opstanding en wederkomst van Jezus

De 11 geloofsovertuigingen die je moet weten over Jehovah’s Getuigen wanneer ze aan je deur kloppen

Vandaag beginnen we met een serie waarin we de verschillende hoofdreligies vanuit een Bijbels perspectief belichten. Vandaag staan we stil bij de Jehovah’s Getuigen. Later in deze serie komen ook de Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, Judaïsme en de mormonen aan bod. Dit artikel geeft een kort overzicht van wat Jehovah’s Getuigen geloven, samen met wat de Bijbel echt leert. … More De 11 geloofsovertuigingen die je moet weten over Jehovah’s Getuigen wanneer ze aan je deur kloppen

Preaching the Word: Focus op Jezus #7 | De goed- en liefdevolle strengheid van Jezus

Jezus’ bediening op aarde werd gekenmerkt door Zijn vele barmhartige daden. Ook wij zijn en worden overladen met Zijn goedheid. Maar Jezus is soms ook scherp, heel scherp, ja soms zelfs streng. Waarom eigenlijk? … More Preaching the Word: Focus op Jezus #7 | De goed- en liefdevolle strengheid van Jezus

Preaching the Word: Focus op Jezus #6 | De angst, pijn en overwinning van Jezus

Zonder het kruis begrijpen we niets van Gods liefde. Je kunt Gods liefde niet begrijpen als je niet stil staat bij de angst, de pijn en het lijden van Jezus.
Niemand heeft ooit zó geleden als Jezus. Maar niemand heeft ook ooit de macht van de dood en de duivel zó verpletterd als Jezus.
Zijn lijden en sterven was afgrijselijk maar tegelijkertijd triomferend. Toch laat hij satan tot dusver bestaan. Waarom eigenlijk?
More Preaching the Word: Focus op Jezus #6 | De angst, pijn en overwinning van Jezus

Preaching the Word: Focus op Jezus #5 | De Wijsheid en Kennis van Jezus

In Jezus zijn alle schatten van de wijsheid en kennis verborgen (kol. 2:3). Jezus weet dus alles. Dus ook alles van jou en iedereen. Het feit dat Jezus alles weet is zowel geruststellend als confronterend. Jezus’ wijsheid en kennis is allesomvattend. Maar wat betekent dat nou? Hoe betrouwbaar is het? En, wat heb ik er aan? En moet ik er ook iets mee? … More Preaching the Word: Focus op Jezus #5 | De Wijsheid en Kennis van Jezus

De Christelijke Alverzoeningsleer van Rob Bell – boek review

Als dit boek Bell’s visie op hemel en hel representeert dan maakt het duidelijk dat Bell een voorstander is van een soort ‘christelijke alverzoeningsleer’. Hij zou dit naamplaatje zelf waarschijnlijk niet op willen plakken, zoals hij dat waarschijnlijk met geen enkel naamplaatje zou doen. Maar als het klinkt als een … en het spreekt als een … en het doet uitspraken als een … dan is het op een gegeven moment wel duidelijk. … More De Christelijke Alverzoeningsleer van Rob Bell – boek review

Preaching the Word: Focus op Jezus #4 | De Ontheiliging van Jezus

Vaak gaat er grootsheid schuil in het ondergaan van laster. In het geval van Jezus was er voor Zijn tegenstanders nog maar één weg over om de waarheid die Hij verkondigde te onderdrukken: het creëren van karikatuur en het verkondigen van halve waarheden. Hoe gaat dit vandaag de dag in het leven van een christen? … More Preaching the Word: Focus op Jezus #4 | De Ontheiliging van Jezus