Nodig me uit!

Hallo! Ik ben Auke, een kind van God, man van Grace en vader van vier kinderen.
Christus-, kruis- en Evangelie- gecentreerde Woord-verkondiging, daar ga ik voor! Momenteel begeleid ik drie gemeenten in het zuiden van het land en verzorg ik spreekbeurten en Bijbelstudies waar God open deuren geeft.

Ik draag graag bij aan het planten van nieuwe gemeenten, gemeente-opbouw en missionaire initiatieven waarbij het gezag van de Bijbel centraal staat.

Ik heb ervaring als kerkplanter, consulent, voorganger, spreker, blogger en Bijbelonderwijzer.

Nodig me uit voor een spreekbeurt, Bijbelstudie, toerusting voor oudsten en andere teams of voor het begeleiden van gemeente stichtende initiatieven.


“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

2 Timotheüs 3 vers 16&17


Preekbeurten

Bijbelstudies

Toerusting

Of je nu op zoek bent voor een spreker in de normale zondagse dienst of voor een speciale zondag-avonddienst, een gemeenteweekend of conferentie. Ik denk graag mee over een passende Bijbelse boodschap.

Klik hier om het contactformulier in te vullen.

Momenteel kan ik, in overleg, de volgende Bijbelstudies verzorgen:

  • Bijbels Evangeliseren in je eigen omgeving (6 sessies). Dit is een Bijbelstudie die je een helder zicht geeft op wat de Bijbel zegt over evangeliseren en je praktische tools aanreikt.
  • Kenmerken van een gezonde gemeente (6 a 7 sessies). Deze Bijbelstudie helpt je als leider, christen en gemeente vanuit de Bijbel de kenmerken te identificeren die een gemeente gezond maakt.
  • Verlossing hersteld (12 sessies). Deze Bijbelstudie brengt je naar de wortels van onze gebrokenheid en vernietigende gedragspatronen. Om je vervolgens mee te nemen naar hoe een leven wat rondom het Evangelie georiënteerd is er uit kan zien: een leven in al zijn volheid. Ware bekering, rechtvaardiging, adoptie en heiliging worden op zeer praktische wijze uitgewerkt.

Klik hier om het contactformulier in te vullen.

Ik kom graag een oudstenteam, kerkplanters of andere teams toerusten. Met name in de volgende gebieden wil ik graag mijn ervaring inzetten:

  • Begeleiden van gemeente stichtende initiatieven
  • Ontwikkelen, omschrijven en vastleggen van gemeentevisie
  • Ontwikkelen, omschrijven en vastleggen van gemeente-identiteit
  • Ontwikkelen, omschrijven en vastleggen van gemeentebeleid rondom onderwerpen als huwelijk, echtscheiding en hertrouwen, vrouw in het ambt, homoseksualiteit, profetie, tongen, alverzoening, tucht, doop etc.

Klik hier om het contactformulier in te vullen.

Vergoedingen zijn afhankelijk van de grootte van de gemeente die de kosten draagt. Neem contact op via het contactformulier voor een vrijblijvende kennismaking en meer informatie.

Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.