Aanrader! ‘Wat is een gezonde gemeente?’ van Mark Dever

Gelukkig komen er ook goede christelijke boeken op de markt! Ik heb daarom een categorie aan mijn blog toegevoegd: ‘Aanraders!’. Met regelmaat wil ik in deze categorie (Nederlandstalige) boeken onder de aandacht brengen die, in het licht van de Bijbel, aan te raden zijn.

Eerder schreef ik al positieve reviews over Tim Keller’s boek ‘Bidden: vertrouwelijke omgang met de ontzagwekkende God‘ en Farley’s boek ‘Gospel Powewred Parenting‘. Vandaag wil ik Mark Dever’s boek ‘Wat is een gezonde gemeente?’ onder jullie aandacht brengen.

Mark Dever schreef eerder al een boek over de 9 kenmerken van een gezonde gemeente, gericht op haar leiders. Dit dunne boekje is met name geschreven voor de kerkganger en niet zozeer voor haar leiders. Aan het eind van de dag is het creëren van een gezonde gemeente net zo goed een verantwoordelijkheid van de leden als van haar leiders. Dever maakt dit klip en klaar door er op te wijzen dat de Nieuw Testamentische brieven gericht zijn aan de hele gemeente; leiders én leden. “Vriend, als jij jezelf een christen noemt maar denkt dat een boek over gezonde gemeente een boek voor ouderlingen en ‘theologische types’ is, terwijl jezelf liever boeken leest over het leven als christen, is het misschien tijd om even stil te staan en nog eens te bedenken wat een christen volgens de Bijbel precies is.” Of nog scherper: “Christen, jij en al de leden van je gemeente zijn uiteindelijk verantwoording schuldig aan God voor hoe jullie gemeente wordt. Niet de dominee en de rest van de kerkenraad; jij.”

Als je bekend met met Mark Dever dan weet je dat hij soms behoorlijk kan provoceren. Maar wel op zo’n manier waardoor het je geestelijk scherpt en opbouwt. Dit boekje vormt daar geen uitzondering op. In het begin maakt hij bijvoorbeeld deze opmerking: “Als jij jezelf een christen noemt maar geen lid bent van de kerk waar je gewoonlijk heengaat, ben ik bang dat je op weg bent naar de hel.” Waarom zo’n provocerende opmerking? Dever legt het zelf uit: “omdat ik wil dat zij er iets van proeven hoe dringend noodzakelijk een gezonde plaatselijke gemeente is in het leven van een christen, en dat ze de passie voor de kerk gaan delen die Christus én Zijn volgelingen kenmerkt.” En ik ben het met hem eens! De gemeente en lidmaatschap zijn inderdaad zo belangrijk. Een individueel kooltje zonder vuur dooft uit. Jezus gaf Zijn leven niet voor individuen maar voor de gemeente; die gevuld is met individuen – Ef. 5:25.

Het boekje is opgedeeld in drie delen. In het eerste deel geeft hij antwoord op de vraag wat een gezonde gemeente is, in het tweede bespreekt hij de onmisbare kenmerken van een gezonde gemeente en in deel 3 de kenmerken die belangrijk zijn in een gezonde gemeente.

  • Deel 1: het antwoord op de vraag wat een gezonde gemeente is wordt door Dever als uiteindelijk als volgt beantwoord: “Door naar Gods Woord te luisteren en het te volgen, weerspiegelen we Wie God is en laten we Zijn karakter en heerlijkheid zien'”
  • Deel 2: hier bespreekt Dever drie van de 9 kenmerken van een gezonde gemeente die onmisbaar zijn: 1) Bijbelverklarende prediking, 2) Bijbelse Theologie en 3) een Bijbels inzicht in het Goede Nieuws.
  • Deel 3: hier bespreekt Dever de 6 overgebleven kenmerken die hij als belangrijk classificeert: 4) een Bijbels inzicht in wat bekering is, 5) een Bijbels inzicht in evangelisatie, 6) een Bijbels inzicht in wat lidmaatschap is, 7) Bijbelse kerkelijke tucht, 8) Bijbels discipelschap en groei en 9) Bijbels leiding door ouderlingen.

‘Wat is een gezonde gemeente?’ is een waardevol boekje en ik hoop dat het op grote schaal wordt verspreid en dat het veel gelezen wordt. Gemeenten die echt gezond willen zijn, zouden er goed aan doen dit boekje onder haar leden te verspreiden en het te bespreken. Degenen die er echt naar verlangen dat hun gemeente gezond is, hebben er niets van te vrezen, en zeker veel te winnen.

Enkele citaten om een voorproefje te geven:

“Christen zijn betekent dat het leven en het welzijn van Christus’ lichaam, de kerk, je ter harte gaat.”

“De bediening van een predikant moet gekenmerkt worden door deze zeer praktische onderwerping aan het Woord van God. Maar vergis je niet: het is uiteindelijk de verantwoordelijk van de gemeente om ervoor te zorgen dat dit voor haar predikers geldt.”

“Het Evangelie is niet het nieuws dat wij oké zijn. Het is niet het nieuws dat God liefde is. Het is niet het nieuws dat Hij een prachtig plan of doel heeft met ons leven.”

“Ware bekering hoeft niet gepaard te gaan met een sterke emotionele ervaring.”

“De praktijk van kerklidmaatschap functioneert wanneer christenen elkaar vasthouden in wederzijdse verantwoordelijkheid en liefde.”

“Een gemeente die Bijbels lidmaatschap in de praktijk brengt, vereist geen volmaaktheid van haar leden; ze vereist nederigheid en eerlijkheid.”

“Een gezonde gemeente, een kerk die steeds meer weerspiegelt wie God is, zoals Hij Zich in Zijn Woord openbaart, is niet altijd de gemakkelijkste verblijfplaats.”

Gebruikte bron: de boekreview van Tim Challies


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s