Waarom God Zijn wil voor jou verborgen houdt

how-god-will-reveal-his-will-vmmjb6r1-516cc0c28a5a44866c60d597683a63ed

Enige tijd geleden bracht de hulporganisatie Oxfam een ​​aantal advertenties uit met een bekend spreekwoord:

Geef een man een vis en hij zal zichzelf een dag kunnen voeden, geef hem de middelen om zijn eigen vis te vangen en hij zal zichzelf en zijn gezin een heel leven lang kunnen voeden.

Het principe is helder en, op het eerste gezicht, overtuigend. Het wordt vaak gebruikt om het verschil tussen hulp en ontwikkeling duidelijk te maken. De een geeft wat nodig is op het moment; de ander wil voorzien in de middelen om de persoon zelfvoorzienend en onafhankelijk te maken. Er is een belangrijke parallel te vinden die ook op het christelijke leven van toepassing is.

Gods wil voor jou

Het boek Hebreeën herinnert ons eraan dat God in het Oude Testament “vele malen en op vele wijzen” sprak (Hebreeën 1:1). Niet alleen door profeten die directe woorden van God kregen, maar ook door engelen die goddelijke aanwijzingen gaven, visioenen, dromen en zelfs persoonlijke berichten die op een muur verschenen om te verklaren wat er zou gebeuren (Daniël 5:5).

Wanneer we deze verhalen lezen kan er gemakkelijk een gevoel van jaloezie ontstaan. Wie wil er nu niet een persoonlijke engel die ons vertelt hoe we het beste door het leven kunnen navigeren? Of een visioen om ons te laten weten wat Gods wil is? Zonder zulke directe openbaringen kan het moeilijk zijn om te onderscheiden welke keuzes God wil dat we maken.

Maar als we zo denken, vragen we misschien wel om minder, in plaats van meer.

Het Nieuwe Testament zwijgt niet over Gods wil. Het is er. En het is duidelijk. Maar het is vaak niet zo specifiek als we zouden willen. In 1 Thessalonicenzen 4:3 schrijft Paulus bijvoorbeeld: “Dit is de wil van God, uw heiliging, dat u uzelf onthoudt van de ontucht”. Dat is allemaal goed en aardig, maar welke baan moet ik nemen? Moet ik volgend jaar verhuizen? Moet ik trouwen? En hoe zit het met alle kleinere beslissingen die we elke dag moeten maken?

Hoe we Gods wil vinden

God heeft ons geen glazen bol gegeven. Dat voelt misschien frustrerend maar Hij heeft ons iets veel beters gegeven:

Word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2)

Dit is onze relatie met Gods wil: Hij stuurt ons niet een dagelijkse e-mailt met instructies voor de dag, maar vernieuwd geleidelijk ons denken. Hij verandert de manier waarop we denken wat ons het vermogen geeft om zonder constante, directe updates Zijn wil te ontdekken.

Dit is een enorme eer! God vertelt ons niet wat we op elk moment moeten denken, maar hoe we moeten denken. Hij vertelt ons zelden welke beslissing we moeten nemen, maar leert ons hoe we beslissingen moeten nemen.

Waar het God om gaat

Het Nieuwe Testament geeft hier een paar voorbeelden van. We hebben al gezien wat Paulus tegen de Thessalonicenzen zei. Gods wil is dat we geheiligd worden; dat we in toenemende mate steeds meer worden zoals Hij is: heilig (1 Petrus 1:15). Een belangrijk onderdeel hierbij is weerstand bieden aan alle seksuele immoraliteit. Elke beweging richting seksuele zonde (geestelijk of lichamelijk) gaat direct tegen Gods wil in. Naarmate we Gods woord in ons opnemen, krijgen we een beter begrip van hoe Hij is en wat Hem vreugde geeft.

Of neem Romeinen 8:29: “Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de ​Eerstgeborene​ zou zijn onder vele broeders.” Wat is Gods wil voor jou? Dat je meer op Jezus gaat lijken, en dat vele anderen meer op Hem gaan lijken. Alles wat ons daartoe leidt, is Gods wil.

Een echtpaar dat ik ken zijn een paar jaar geleden met pensioen gegaan. Eindelijk werd hun droom van een huis aan zee vervuld. Maar ze hadden er niet aan gedacht om te kijken of er ook gezonde lokale kerken waren. Hun beslissing bracht een geestelijke isolatie teweeg doordat ze te ver weg waren van de belangrijkste middelen die God gebruikt om Zijn volk te te veranderen naar het beeld van Christus en om anderen tot Zich te trekken. En hun kerk had hen niet met dat doel uitgezonden. Ten diepste dachten ze dus niet aan wat Gods wil voor hun leven was.

Of laat ik het eens op mezelf betrekken: wat als ik niet de tijd genomen had om vanmorgen bij God en in zijn Woord te zijn? De Bijbel zegt niet dat ik om zeven uur aan mijn bureau moet zitten met een open Bijbel. Maar er staat wel dat ik meer op Christus moet gaan lijken. Maar dat zal niet gebeuren zonder tijd op mijn knieën en zijn Woord te lezen.

Getransformeerd, niet slechts geïnformeerd

Dus God geeft ons geen spirituele GPS – ‘ga hier linksaf; dan rechts.’ Hij geeft ons een atlas – ‘dit is je bestemming; ga hier naartoe, en gebruik daarvoor alle (goede) beschikbare middelen.’

Dit is misschien niet zo makkelijk als het ontvangen van dagelijkse instructies, maar het is zeker de moeite waard en zeer lonend. God traint ons zodat we geen engelen nodig hebben die instructies geven. Hij geeft ons veel meer: ​​toenemende bekwaamheid, door zijn Geest die in ons leeft, om te denken zoals hij – om onze geest opnieuw op te starten met Zijn nieuwe besturingssysteem. God geeft ons niet alleen een vis wanneer we honger hebben, Hij leert ons hoe we onszelf kunnen voeden.

Tijdens het proces om te leren ‘onszelf te voeden’, lijkt Gods wil vaak tot frustrerends toe vaag en te algemeen. Maar dit element maakt deel uit van het ontwerp. Op deze momenten worden we gedwongen om opnieuw op de kaart te kijken en onze bestemming weer helder voor ogen te krijgen, om veel te bidden en goed na te denken welke route te nemen. God wil zoveel meer dan ons elke stap voor te schrijven. Hij wil ons helpen om te veranderen. Hij wil ons niet alleen informeren, maar ons transformeren.

Dit is een vertaling van het artikel ‘Why God Hides His Will for You‘ van Sam Allberry.  (@SamAllberry) is an apologist and writer for Ravi Zacharias International Ministries and a consulting editor for The Gospel Coalition, and is based in Maidenhead, UK. He is the author of 7 Myths about Singleness.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s