Zes Gebeden die God Altijd Verhoort

six prayers

(Dit is een vertaling van het artikel ‘Six Prayers God Always Answers‘ van Gary Millar.)

Als je net als mij bent zul je je waarschijnlijk herkennen in het het feit dat je, in je geestelijk leven, het meest verward en teleurgesteld bent over je gebedsleven. Hoe kan dat toch? Praten met de God die je heeft gered, en die je iedere dag je levensadem geeft, zou toch de normaalste zaak van de wereld moeten zijn? Om je toch met hartenlust mee bezig houden? Maar meestal, en bij de meesten van ons, is dat niet het geval.

We weten allemaal dat we meer zouden moeten bidden. Ons schuldgevoel herinnert ons daar steeds weer aan. Maar als we echt eerlijk zijn, dan willen we niet vaker en meer bidden en zijn we er ten diepste niet eens van overtuigd dat het zou moeten. Waarom? Misschien komt het wel omdat we ten diepste niet weten wat gebed werkelijk is – of omdat we de neiging hebben dat telkens te vergeten.

Laat God Eerst Spreken

Het belangrijkste wat we moeten doen wanneer we nadenken over gebed is om God eerst te laten spreken. Vaak benaderen we gebed (en het praktiseren ervan) met een mengelmoes van clichés, tradities en basale Bijbelse waarheden. Waarom benaderen we gebed niet door eerst een rigoureus exegetische en theologisch rijke waarheid uit de Bijbel tot ons te nemen en te doordenken?

En wanneer we kijken naar wat de Bijbel over gebed onderwijst dan is het vaak verrassend simpel: bidden is God vragen te doen wat Hij beloofd heeft te doen door Christus.

Werp Al Uw Zorgen Op Hem

De kern van het evangelie is dat wij ten opzichte van God niets hebben, niets bijdragen en niets te brengen hebben. Gebed, wat mogelijk gemaakt is door het evangelie en er door wordt gevormd, werkt hetzelfde. God geeft aan ons; wij dragen niets bij. Wij vragen; Hij geeft. Gebed is compleet afhankelijk van wat Hij in en voor ons heeft gedaan en van wat Hij nog in en voor ons gaat doen.

Jezus onderwijst ons te bidden en God in vrijmoedigheid om onze hartverlangens te vragen.

En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. – Lukas 11:9-10

We kunnen God alles vragen wat we maar willen, wetende dat God ons niets zal geven wat slecht, maar alleen wat goed voor ons is (Lukas 11:11-13). De apostel Petrus spoort ons dan ook aan met de woorden: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u” (1 Petrus 5:7) – al uw zorgen, zelfs je meest basale en materiële zorgen. Wees niet bang om God om wat dan ook te vragen, houd je niet in om welke zorg dan ook met Hem te delen!

Zes Gebeden

Maar de dagelijkse beslommeringen en zorgen zijn niet het zwaartepunt waar het Nieuwe Testament, wanneer het om gebed gaat, over spreekt. Terwijl de Bijbel ons uitnodigt om voor allerlei zaken te bidden spoort het ons aan om ons gebedsleven een focus te geven.

God hoort en geeft antwoord op ieder gebed. Toch zijn er een paar heel kostbare gebeden waar Hij altijd ‘Ja’ op antwoord. Dit zijn gebeden waarbij we God vragen om aan Zijn beloften te voldoen.

Ik heb in ieder geval zes gebeden gevonden die God altijd zal verhoren.

1 Verheerlijk Uzelf door mij heen

Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt (Hab. 2:14).

2 Vergeef mij

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Joh. 1:9).

3 Openbaar meer van Uzelf aan mij

Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken (Jer. 31:33-34).

4 Geef mij van Uw wijsheid

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden (Jak. 1:5).

5 Geef mij kracht om U te gehoorzamen

Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veelmeer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen (Fil. 2:12-13).

6 Verspreid Uw evangelie aan hen die verloren zijn

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen (Mat. 24:14).

Hoe weten we dat God deze gebeden zal verhoren? In de eerste plaats omdat Hij dat zelf heeft gezegd en ten tweede omdat deze gebeden opsommen wat God beloofd heeft te doen door het evangelie. Hiervan heeft God gezegd dat Hij het zeker zal doen!

Klaar om te antwoorden

Als we willen groeien in ons gebedsleven dan hebben we geen wekker of timer nodig. Ook geen nieuwe contemplatieve gebedsmethodes, of een gebedsschuur in het bos. We moeten alleen wel betere vragers worden. We moeten ons realiseren dat we, zonder Zijn genade, allemaal lopende brokkenmakers zijn die God iedere dag nodig hebben bij iedere stap. Zonder Zijn ingrijpen maken we allemaal een puinhoop van ons leven en dat van de mensen om ons heen.

Het evangelie schreeuwt het naar ons uit: je bent zwak en zondig, onvolmaakt en hulpbehoevend – maar God is sterk, genadig, goed en klaar om te antwoorden. Vraag Hem om te doen wat Hij al beloofd heeft voor je te willen doen. En blijf bidden, tot de dag dat we niet meer hoeven te bidden van een afstand. Omdat we onze Koning die Zijn beloften altijd nakomt en die altijd voorziet in wat we nodig hebben dan face to face zullen aanschouwen.

 

Gary Millar serves as Principal of Queensland Theological College in Queensland, Australia. He is author of Calling on the Name of the Lord: A Biblical Theology of Prayer.