Hoe krijg ik een intieme relatie met God?

intimacy

Een intieme relatie met God is mogelijk! Zoals je kunt rekenen op Zijn beloftes, zo mag je ook rekenen op de mogelijkheid tot een intieme relatie met Hem. Maar let op, Gods uitnodiging om van een intieme relatie met hem te genieten, zal je geloof, meer dan wat dan ook, op de proef stellen (Jak. 1:2–4).

Het hart van intimiteit

Intimiteit is de ervaring van echt kennen en gekend worden door een andere persoon. Bij het beschrijven hiervan gebruiken we vaak ruimtelijke taal. Een intieme vriend is iemand waarvan we zeggen die hij/zij dicht bij ons staat, waar we een nauwe of hechte band mee hebben; ze kennen ons op een diep persoonlijk niveau. En als er iets gebeurt wat de intimiteit met een vriend beschadigd, dan voelen we een afstand ontstaan. En van iemand die ons niet goed kent, zeggen we dat het een oppervlakkige relatie is.

Maar intimiteit is natuurlijk niet ruimtelijk maar relationeel. We weten allemaal hoe het is om naast iemand te zitten bij wie we een grote afstand ervaren terwijl we van iemand anders, die op vierduizend kilometer afstand zit kunnen zeggen dat hij/zij dicht bij je staat.

Wat maakt dat we ons intiem voelen met iemand anders? Een intieme relatie bevat veel verschillende ingrediënten. En iedere intieme relatie heeft weer een ander recept. Toch is er één ingrediënt wat nooit gemist kan worden: vertrouwen. Zonder vertrouwen kan er geen intieme relatie zijn.

Vertrouwen is het hart van intimiteit. Hoe meer we iemand vertrouwen, hoe meer we iemand dichtbij laten komen. En de mate waarin het vertrouwen in een relatie wordt aangetast, is de mate waarin de intimiteit verdampt.

Het hart van intimiteit met God

Onze relatie met God beschrijven we vaak in dezelfde termen als onze relaties met mensen. Onze ervaring van Gods dichte nabijheid of afstand is geen beschrijving van zijn werkelijke afstand tot ons, maar hoe we de intimiteit met Hem ervaren. De Bijbel laat zien dat God intiem is met degenen die hem vertrouwen. Hoe meer we God vertrouwen, hoe intiemer we hem leren kennen. Een verstoring van het vertrouwen, zoals een zonde of teleurstelling, heeft vaak tot gevolg dat we een afstand tot God ervaren.

Het is cruciaal om deze realiteit te begrijpen omdat we als christenen intimiteit met God willen ervaren. Met de psalmist zeggen we: ‘het is voor mij goed dicht bij God te zijn’ (Psalm 73:28). En we willen acht slaan op de vermaning van Jakobus en zijn belofte najagen: “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen” (Jakobus 4:8). Maar we kunnen die nabijheid zoeken op manieren die het niet teweeg zullen brengen.

Intimiteit is meer dan kennis

Een fout die vaak voorkomt is dat gedacht wordt dat nabijheid tot God bereikt kan worden met het opdoen en verzamelen van kennis. Natuurlijk, om God intiem te kennen, is het belangrijk om cruciale dingen over Hem te weten. Jezus zei het als volgt: “u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:32) en hij wees erop dat velen aanbidden wat zij niet weten (Johannes 4:22). In dit artikel wil ik dus niet zeggen dat kennis onbelangrijk is.

Maar nog nooit is er in de geschiedenis van de christelijke kerk zoveel theologische kennis beschikbaar geweest als nu. We zijn overspoeld met bijbelvertalingen, goede boeken, inzichtelijke artikelen, opgenomen preken, interviews, films, documentaires, muziek en meer. En veel ervan is erg goed en daar mogen we dankbaar voor zijn.

Toch zijn we niet overvloedig met ‘heiligen’ die op een diep intieme manier met God wandelen (Genesis 5:24; Hebreeën 11: 5). Waarom? Omdat kennis niet synoniem is aan vertrouwen. Jezus zei het al tegen de religieuze leiders van zijn tijd, waarvan sommigen een encyclopedische kennis van de Schrift hadden,

“U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.” (Joh. 5:39-40)

Bijbelse kennis is meer dan goud waard als het ons vertrouwen op God voedt. Want dat voedt onze intimiteit met God (Psalm 19:10). Maar wanneer Bijbelse kennis ons vertrouwen op God vervangt, voedt het alleen onze trots (1 Korinthiërs 8:1).

Waarom ‘bijzondere’ ervaringen als intimiteit zien mislukt

Een andere veelgemaakte fout is intimiteit met God proberen te bereiken door subjectieve esthetische/’bijzondere’ ervaringen. We zouden het een ‘Field of Dreams’-benadering kunnen noemen: als we de juiste sfeer creëren, komt God en kunnen we Zijn aanwezigheid ervaren.

Sommigen proberen dit na te streven in liturgische omgevingen die ontworpen zijn om een ​​ervaring van transcendentie en mysterie op te wekken. Anderen jagen het na in hedendaagse aanbiddingsevenementen die zijn ontworpen om een ​​inwendige ervaring op te wekken. Weer anderen achtervolgen opwekkingen omdat ze denken dat de nabijheid tot Gods kracht zal resulteren in nabijheid tot God. Nu, als we God echt vertrouwen, kunnen dergelijke omgevingen onze intimiteit met God inderdaad stimuleren. Maar geen van hen bezit in zichzelf de kracht om Gods nabijheid tot ons op te roepen.

Zie het als volgt: een romantisch diner met muziek en kaarslicht kan een innig moment van relationele intimiteit tussen man en vrouw stimuleren, maar deze verdieping kan alleen plaatsvinden in de mate van hun wederzijds vertrouwen en liefde. Als er een relationele afstand is vanwege een gebrek aan vertrouwen, dan heeft het diner, hoe romantisch ook opgesteld, van zichzelf geen macht om die afstand te overbruggen. Alleen een herstel van het vertrouwen kan dat doen.

Hoe we tot God naderen

Het geheim om tot God te naderen en Hem tot ons te laten naderen, wordt duidelijk in de Bijbel onthuld: we kunnen tot God naderen door geloof in Christus. Hij alleen geeft ons toegang tot Hem (Hebreeën 4:14–16; 7:25; Filippenzen 3:9). Daarbij kunnen we vertrouwen op al Zijn “kostbare en zeer grote beloften” die hun ‘ja’ in Christus vinden (2 Petrus 1:4; 2 Korinthiërs 1:20).

God is onder de indruk van ons geloof, niet van onze prestaties. De grootste Bijbelkennis en/of de mooist aangeklede en liturgische omgevingen zonder geloof zullen God niet behagen.

“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.” (Heb. 11:6)

Wanneer God iemand ziet wiens hart volledig op Zijn beloften vertrouwt en ernaar leeft, hem komt God krachtig te hulp (2 Kronieken 16:9) en zal Zichzelf aan hem manifesteren:

“Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.” (John. 14:21)

Gods uitnodiging tot intimiteit

God wil intimiteit met jou. Jezus heeft al het harde werk aan het kruis gedaan om het mogelijk te maken. Alles wat Hij nodig heeft, is dat je in hem gelooft (Johannes 14:1). Hij wil dat je Hem met je hele hart vertrouwt (Spreuken 3:5).

Deze uitnodiging, om van intimiteit met Hem te genieten als Gods voorzienigheid in je leven, zal je geloof het meest op de proef stellen. Waar je op dit moment het meest op God moet vertrouwen, dat is waar Hij wil dat je dichter tot Hem nadert.

Je vlees wil deze uitnodiging waarschijnlijk afwijzen. Maar terwijl je je bijbel leest, is het niet dat de grote wolk van getuigen (Hebreeën 12:1) het allemaal met Jakobus en Petrus eens zijn dat de grootste beproeving van ons geloof het pad naar de grootste vreugde is (Jakobus 1:2–4; 1 Petrus 1:8-9)? En met Paulus die zegt dat het niet eens de moeite waard is om het te vergelijken met de vreugde van het kennen van Christus en de komende heerlijkheid (Filippenzen 3:8; Romeinen 8:18)?

Intimiteit met God vinden we vaak in de momenten waar we Hem het meest moeten vertrouwen. De onuitsprekelijke vreugde en de vrede die het begrip te boven gaat, die voortkomt uit een volledig vertrouwen op God (Filippenzen 4:6–7), is de hemel op aarde. Want, zoals de oude hymneschrijver zei, ‘zij die hem volledig vertrouwen, vinden hem volkomen waar.’

 

Dit is een vertaling van het artikel ‘How to Have Intimacy with God‘ van Jan Bloom. Jan serves as author, board chair, and co-founder of Desiring God. He is author of three books, Not by SightThings Not Seen, and Don’t Follow Your Heart. He and his wife have five children and make their home in the Twin Cities.


Een reactie op “Hoe krijg ik een intieme relatie met God?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s