Zeven eenvoudige gebeden voor je dagelijks gebed

seven-simple-daily-prayers-gxuukz7d

Ongeveer anderhalf jaar geleden las ik het artikel ‘Seven Simple Daily Prayers‘ van Marshall Segal op desiringgod.org. Zijn zeven gebedspunten zijn op een papiertje in mijn Bijbel beland (zie fotootje hieronder) en ik grijp er met regelmaat op terug om tot God te bidden.

Het heeft me geholpen om mijn gebed, situaties, gevoelens, vreugde, verdriet en moeite op een goede manier bij God te brengen. Het heeft me er telkens weer aan herinnerd dat God mij hoort en dat Hij een reddende God is. Maar ook dat ik mijn vreugde in Hem moet zoeken en dat Hij het is die mij de juiste weg moet wijzen. Dat Hij het is gebedsfoto1die mij kracht geeft en dat ik vol ontzag voor Hem mag leven. En dát bewerkt een verlangen om Hem te vragen Zichzelf door mij heen bekend te maken.

Hieronder heb ik het artikel van Marshall Segal voor je vertaald. Ik hoop en bid dat het ook een bemoediging en aansporing voor jou mag zijn!

 


Gebedsloosheid is dé grote vijand van echte vreugde. Als we het gebed opgeven of weigeren te bidden, verliezen we onze plaats bij de bron van de hoogste en meest volledige vreugde. “U krijgt niets omdat u niet bidt.” (Jakobus 4:2).

Maar zelfs degenen onder ons die bidden, kunnen het gevaar lopen dat ze de volheid van het gebed veronachtzamen als we in oude sporen van vertrouwde woorden en herhaalde verzoeken vallen. We worden elke dag wakker, zeggen dezelfde gebeden, en vragen ons af waarom het niet echter aanvoelt en het leven niet verandert.

Terwijl we door het donkere dal van de sleur van het leven lopen, geven velen van ons het op en hopen op betere dagen. Maar de Bijbel spreekt te vaak en te hoog over gebed om niet te lang in dat donkere dal te blijven. Ja, we kunnen het ‘Onze Vader’ uit het hoofd leren, maar deze vijf verzen zijn niet de enige gids die we hebben om ons te helpen bidden. God heeft ons allerlei routes gegeven om uit de dagelijkse sleur van ons gebed te komen. Neem bijvoorbeeld Psalm 86. Hier vinden we zeven eenvoudige dagelijkse gebeden uit het gebed van David.

1. Luister naar mijn gebed.

Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. (Psalm 86:6)

David heeft een heel boek met goddelijk geïnspireerde liedgebeden voor God geschreven. Als er iemand is die zou moeten weten dat God al onze gebeden hoort dan is hij het wel. En toch smeekt hij God steeds opnieuw om te luisteren (Psalm 4: 1, 17: 6, 27: 7, 28: 2, 30:10 en meer). Heb je God wel eens gevraagd om je gebed te horen – of ga je er gewoon vanuit dat Hij je hoort?

God de Almachtige, de Soevereine en oneindige Maker van hemel en aarde, hoort jouw gebeden. Laat dit nooit en te nimmer vanzelfsprekend voor je zijn. Ken Zijn heiligheid. Ken je eigen zondigheid. En besef dat het omwille van Jezus is dat God naar je luistert. Vraag Hem in alle nederigheid om nog een gebed aan te horen.

2. Red mij en bewaar mij.

Behoed mij, want ik ben u toegewijd, red uw dienaar die op u vertrouwt, u bent mijn God. Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U. (Psalm 86:2-3)

Te midden van al zijn vijanden keek David op naar God voor bescherming en bevrijding. Vaak werd hij van alle kanten omringd en op elke denkbare manier bedreigd. Maar hij vond hoop en vertrouwen in zijn soevereine, onveranderlijke Vader in de hemel (Psalm 18:2).

Wij hebben een vijand die veel machtiger en angstaanjagender is dan alle vijanden van David bij elkaar (1 Petrus 5:8). Satan heeft zijn huursoldaten op elke hoek geplaatst (Efeziërs 6:12). En we zijn hulpeloos tegen zijn plannen zonder een krijger die voor ons vecht (Efeziërs 6:11).

De enige God, Die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor Zijn majesteit te laten verschijnen, Die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. (Judas 1:24-25)

3. Laat mijn vreugde in U zijn.

Verblijd het hart van uw dienaar, naar u verlang ik, Heer. (Psalm 86:4)

Mensen zijn niet slechts geschapen om te worden gered van hun zonden, maar om te worden overspoeld van vreugde in hun Redder. Jezus is niet alleen een ticket om uit de gevangenis te kunnen ontsnappen, maar een ticket terug naar eeuwige vreugde. God heeft je gemaakt om Zijn waarde te tonen door je gelukkig te maken in Hem – niet alleen door je in de hemel te plaatsen, maar door Zichzelf te geven.

God gebiedt ons om deze vreugde in Hem te hebben (Psalm 32:11, Lukas 10:20, Filippenzen 4:4). Maar ieder van ons die het heeft geprobeerd, weet dat we deze vreugde niet aan kunnen trekken zoals we een broek aantrekken. Er moet iets bovennatuurlijks in ons hart gebeuren en dat gebeurt maar op één manier: met Gods hulp.

Het doet er niet toe waar je doorheen gaat of hoe ver weg het geluk voelt, neem nooit genoegen met minder dan de vreugde die we ontvangen in het leven met Jezus, en neem nooit aan dat je het zult vinden zonder God erom te vragen.

4. Leer en onderwijs mij Uw weg.

Wijs mij Uw weg, HEERlaat mij wandelen op het pad van Uw waarheid. (Psalm 86:11)

De waarheid kennen is niet het einddoel van God voor jouw leven. Hij wil dat de waarheid in jou tot leven komt – in je prioriteiten, in je relaties en in je hart. Een christen wordt niet gered door goede werken (Efeziërs 2: 8), maar we zijn wel verlost om een leven te leiden vol van goede werken die speciaal voor ons zijn voorbereid voordat we zelfs geboren waren (Galaten 2:16; Efeziërs 2:10).

Hoe on-Amerikaans [of on-westers] het ook mag klinken, God verwacht niet dat wij zelf wel uitzoeken hoe te leven en welke goede werken we mogen doen. Hij wil dat we om wijsheid en leiding vragen – “wijs mij Uw weg, Heer” – en ten diepste doet Hij al het werk, door Zijn Geest, in onze goede werken. Paulus zegt: “Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, want het is God Die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.” (Filippenzen 2:12-13).

5. Schenk mij Uw kracht.

Keer U tot mij en wees mij genadigschenk kracht aan Uw dienaar. (Psalm 86:16)

Sommigen van ons hoeven niet overtuigd te worden om te werken. We staan ​​klaar om onze to-do-lijst aan te pakken en de wereld te veroveren. We vergeten gewoon om hulp te vragen, of om in iemand anders’ kracht te dienen dan de onze. Dit kan een poos goed gaan, maar uiteindelijk lopen we leeg. “Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor wat brood” (Psalm 127:2).

Samen met onze gebeden om zijn leiding hebben we de fysieke en spirituele middelen nodig om goed te kunnen leven en werken. Niets van enige echte, geestelijke, blijvende waarde gebeurt uit onze eigen kracht. “Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde” (Psalm 127:1).

Werk hard, maar nooit op eigen kracht. Werk vanuit de kracht die Hij geeft (1 Petrus 4:11), en geef Hem alle glorie die Hij verdient. God geeft Zijn eigen kracht niet voor egoïstische of materialistische dromen. Maar Hij zal je wel op bovennatuurlijke wijze helpen om te dienen. Hij zal je de moed en de vastberadenheid geven om je leven voor anderen, in de naam van Jezus, neer te leggen.

6. Vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam.

Vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam. (Psalm 86:11)

Onze zondige harten neigen naar verdeeldheid, niet naar eenheid. Als christen worden onze hartverlangens meer en meer gelijk aan die van God, maar rebelse verlangens en impulsen blijven aanwezig zolang we leven. Christen zijn betekent de zonde doden (Romeinen 8:13), wat betekent dat de zonde er nog steeds is om gedood te worden (1 Johannes 1:8).

Ik ben gevoelig om te dwalen, Heer, ik voel het.
Ik ben geneigd de God van wie ik hou te verlaten.
Hier is mijn hart, oh, neem het en verzegel het,
Verzegel het voor Uw hoven hierboven.

Als we onze zielen op cruisecontrol zetten, gaan ze allesbehalve in de richting van Christus. Zonde blijft ons hart en onze aandacht verdelen. Ons frequente gebed zou moeten zijn dat God ons van dit soort spirituele verdeeldheid bevrijdt en onze harten in hem verenigt.

7. Openbaar Uzelf door mij heen.

Geef mij een teken van Uw goedheid, dan zullen mijn haters verbleken en zien dat U, HEER, mij bijstaat en troost. (Psalm 86:17)

Het doel van al Gods gunsten aan ons – voor elk beantwoorde gebed – is niet alleen onze eigen hoop, vreugde en kracht, maar ook een verklaring voor de hele wereld. Wat er in onze gebedsruimtes gebeurt, begint bij ons en kan zich richten op veel van onze situaties en omstandigheden, maar we moeten God altijd vragen om aan de wereld te laten zien welke vreugdevolle dingen we van Hem hebben gezien en ontvangen.

Jezus, zegt: “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel” (Mattheüs 5:16). Petrus herhaalt hetzelfde: “Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.” (1 Petrus 2:12).

We willen dat ons geloof en ons hele leven iets laat zien aan de wereld. We willen dat ongelovigen weten dat onze God de enige echte God is. Sterker nog, we willen dat ze Hem leren kennen en gered worden.

Met onze gebeden vragen we God om datgene te gebruiken wat Hij voor ons en in ons doet om daarmee iets groots door ons heen te doen in de harten en gedachten van anderen.


Een reactie op “Zeven eenvoudige gebeden voor je dagelijks gebed

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s