God is Goed en Ik Niet – boek review

Inmiddels zijn er al meer dan twintig miljoen exemplaren van The Shack (De Uitnodiging) verkocht. En het boek heeft minstens zoveel gesprekken gegenereerd. Veel van dit soort gesprekken gaan erover om de feiten achter de fictie te achterhalen, om te interpreteren wat Paul Young in zijn verhaal wil overbrengen. Sommigen hebben de roman gelezen als een nieuwe uitdrukking van de christelijke orthodoxie, terwijl anderen het hebben gelezen als een ketterij. Uiteindelijk weet alleen Young wat hij echt gelooft.

Tenminste, dat was het geval totdat zijn nieuwe non-fictie boek ‘God is goed en ik niet en andere leugens die we wel geloven’ uit kwam. In dit boek vertelt hij wat hij gelooft over zonde, religie, hel, substitutie, onderwerping, redding en een aantal andere onderwerpen die de kern van het christelijk geloof raken. Hij doet dit door een reeks van achtentwintig “leugens” te bespreken die evangelicalen geneigd zijn te geloven.

(Dit is een vertaling en bewerking van Tim Challies’ review van het boek God is Goed en Ik Niet).

William Paul Young

William Paul Young werd geboren op 11 mei 1955 in Grande Prairie, Alberta (Canada). Hij bracht het grootste deel van zijn jongere jaren echter door in Nederlands-Nieuw-Guinea, waar zijn ouders als zendelingen dienden bij de Dani, een zeer primitieve mensengroep. Later zei hij: “These became my family and as the first white child and outsider who ever spoke their language, I was granted unusual access into their culture and community. Although at times a fierce warring people, steeped in the worship of spirits and even occasionally practicing ritualistic cannibalism, they also provided a deep sense of identity that remains an indelible element of my character and person.” Toen hij zes was, werd hij naar een kostschool gestuurd, maar kort daarna verliet zijn familie het zendingsveld en keerde terug naar Canada waar zijn vader voorganger werd van een reeks kleine kerken. Later zou Young vertellen hoe hij zowel door stamleden als door mensen op de kostschool was misbruikt.

Kort na zijn afstuderen (godsdienst) trouwde hij met zijn vrouw, Kim, en begonnen ze met een training aan het seminarie terwijl ze ook in een kerk werkten. In de jaren die volgden, bekleedde hij verschillende functies, variërend van verkoper tot conciërge.

Toen hij achtendertig was bevond hij zich in een buitenechtelijke relatie. Zijn huwelijk heeft het overleefd, maar het dwong hem om na te denken over wie God is en wat hij van zijn volk verwacht. Hij zegt dat hij in 2004 “peace with myself and peace with my sense of who I believe God to be” had gevonden. Hij bevond zich nog wel in grote financiële problemen na een reeks van slechte beslissingen. In 2005 had hij drie banen en was hij zijn huis kwijt. Vanuit deze achtergrond besloot Young te gaan schrijven over de onwikkeling die hij had doorgemaakt in zijn begrip van God. Hij deed dit in de vorm van een verhaal, met de gedachte dat dit van belang zou kunnen zijn voor zijn kinderen. Hij noemde het The Shack (De Uitnodiging).

28 Leugens

Challies geeft in zijn review een kort overzicht van de belangrijkste hoofdstukken van ‘God is Goed en Ik Niet’. Hij laat Young daarbij zoveel mogelijk in zijn eigen woorden spreken. Ik heb het grootste deel van zijn overzicht hieronder vertaald.

Hoofdstuk 2: “God is goed en ik niet”. Dit hoofdstuk gaat over de menselijke conditie. Young zegt dat “veel mensen geloven dat God ons als mislukkelingen ziet, als immens verdorven prutsers”. Maar de realiteit, zegt hij, is heel anders: “Ja, we zien nog niet helder, maar zijn goed tot op het bot. We zijn echt en goed, maar vaak onwetend en dom. We handelen vanuit de pijn van onze denkfouten, we kwetsen onszelf, we kwetsen anderen en beschadigen zelfs de hele schepping. Onze situatie is er een van verblinding, niet van verdorvenheid.” Als eerst vervalt hiermee de doctrine van menselijke verdorvenheid; dat ieder mens geboren is met een zondige natuur.

Hoofdstuk 3: “God heeft controle.” Meteen hierna bespreekt Young Gods soevereiniteit. Christenen zeggen vaak dat God een plan voor ons leven heeft, zelfs door pijn heen. Young: “Denken wij echt dat we God eren door Hem in de naam van Soevereine en Almachtige Controle tot de architect van alle verschrikkingen te bombarderen? Er zijn gelovigen (onder wie christenen) die in keiharde predestinatie geloven, dat is fatalisme in persona. Het gaat zoals het gaan moet. Het gebeurde. En aangezien God de touwtjes in handen heeft moet het deel uitmaken van Zijn plan.” Young staat erop dat God niet soeverein is, maar dat hij “meer van de dienstbaarheid dan van de controle is. Is er relationele chaos ontstaan, dan komt Hij liever naast ons staan om te participeren in de co-creatie”. Zoals we zullen zien, is dit idee van Gods onderwerping aan de mensheid een van de meest prominente thema’s van het boek.

Hoofdstuk 5: “God is een christen.” In hoofdstuk vijf wil Young laten zien dat het nutteloos en zelfs gevaarlijk is om ons bezig te houden met de vraag wie christen is en wie niet. Young: “Geloven (vertrouwen) is een activiteit, geen categorie. De waarheid is dat ieder mens zich ergens op de weg tussen geloof en ongeloof bevindt. Niettemin handhaven wij de etiketten gelovigen en ongelovigen”. In plaats van mensen te zien als gelovigen of ongelovigen, moeten we volgens Young begrijpen dat we allemaal op dezelfde weg zijn, hoewel we ons op verschillende locaties erlangs bevinden.

Hoofdstuk 13: “Je moet gered worden!” Hier keert hij zich tot de kwestie van ‘redding’. Challies behandeld dit hoofdstuk wat uitgebreider zodat je Young’s volledige omhelzing van het universalisme kunt zien – dat iedereen door God gered is of zal worden. Young: “Dus wat is het goede nieuws? Wat is het evangelie? Het goede nieuws is niet dat Jezus de mogelijkheid van redding in de etalage heeft gezet en dat jij bent uitgenodigd om Jezus in jouw leven te ontvangen. Het evangelie is dat Jezus jou al heeft opgenomen in Zijn leven, in Zijn relatie met God de Vader en zijn zalving in de Heilige Geest. Het goede nieuws is dat Jezus dit zonder jouw inmenging heeft gedaan; of je dit nu wel of niet gelooft, maakt het feit niet meer of minder waar. Wie of wat redt mij? Of God redde mij in Jezus, of ik red mezelf. Als ik op enige manier participeer in het volbrachte reddingswerk in Jezus, word ik in feite gered door mijn eigen aandeel. Reddend geloof is niet ons geloof, maar het geloof van Jezus. God wacht niet op mijn keuze om mij vervolgens ‘te redden’. God heeft beslissend en universeel ten behoeve van heel de mensheid gehandeld. Wij hebben dagelijks de keuze om ofwel te groeien en  participeren in die realiteit, ofwel door te leven in de verblinding van onze onafhankelijkheid. Suggereer ik nu dat iedereen gered wordt? Dat ik in universele redding, in alverzoening geloof? Exact!” En Young gaat verder: “Dit is de waarheid: iedereen die ooit werd verwekt is opgenomen in de dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart van Jezus. Toen Jezus van de aarde werd verhoogd, trok God allen tot zich (Johannes 12:32). Jezus is de redder van alle mensen, bovenal van de gelovigen (1 Timotheüs 4:10). Alle mensen bestaan door Christus (Johannes 1:3) en Christus is in hen, en Christus is in de Vader (Johannes 14:20). Toen Christus (de Schepper in wie de kosmos was geschapen) stierf, stierven wij allen. Met Christus’ opstanding stonden wij allen op (2 Korinthiërs 5).” Young laat er geen twijfel over bestaan ​​dat hij het universalisme aanhangt.

Hoofdstuk 15: “De hel is scheiding van God.” Nadat Young universalisme heeft bepleit, moet hij nu iets zeggen over de lastige kwestie van de hel. Young: “Misschien heb ik me er door mezelf of anderen van laten overtuigen dat ik het verdien om van God gescheiden te zijn. Dit soort leugens gaat gepaard met een schaduw waarin ik gevoelens van afscheiding ervaar; gevoelens die de illusie bekrachtigen dat God niet in verbinding en relatie met mij is, of dat God niet meer van mij houdt, of dat hij met betrekking tot mij de hoop heeft opgegeven. Veel mensen op deze planeet leven op dit moment in deze illusie. … Ik draag de mogelijkheid aan dat de hel geen gescheiden van Jezus inhoudt, maar dat het de pijn is als gevolg van het weerstaan van onze redding in Jezus, zonder dat we aan Hem, die ware liefde is, kunnen ontsnappen.” Ook de geloofsbelijdenissen over de hel vallen bij Young af.

Hoofdstuk 27: “De zonde verwijdert ons van God.” Terwijl het boek ten einde loopt, kijkt Young naar de aard van de zonde en het effect ervan op onze relatie met God. Young: “Er is een waarheid over wie je bent: Gods proclamatie ‘zeer goed’ over jou, Zijn schepping, is de grootste waarheid over jou. Die zeer goede schepping is jouw vorm of oorsprong, dat is de waarheid over jouw wezen. Zonde is dan iets wat afdoet aan of een verkeerde voorstelling geeft van de waarheid over wie je bent, hoe mooi of lelijk dat ook is. Gedrag wordt ofwel een authentieke manier om de waarheid over jou als zeer goede schepping weer te geven, ofwel een poging om de schaamte over wat je denkt over jezelf (waardeloos) te verbergen (prestatiegedrag). Hoe ziet de waarheid van jouw wezen eruit? Als God. Je bent gemaakt naar het beeld van God, en de waarheid van je wezen ziet er uit als God.”

Terug naar The Shack (De Uitnodiging)

In achtentwintig korte hoofdstukken behandelt en ontkent Young systematisch de fundamentele geloofsbelijdenissen van het historisch orthodox christelijk geloof. Hij ontkent de zondige natuur van de mens en Gods soevereiniteit. Hij verklaart dat formele religie (waarmee hij in zijn boek ook fundamentele christelijke geloofsbelijdenissen bedoelt) tegenover God staat. Hij dringt erop aan dat de hele mensheid door het evangelie is of zal worden gered, dat de hel niet bestaat, dat God zich slechts aan het kruis heeft onderworpen, en dat alleen al het begrip ‘verzoening’ God onwaardig is. Hij ontkent dat zonde ons scheidt van God en dat de dood het einde betekent van onze kans om te reageren op Zijn aanbod van goddelijke genade. Young ontdoet het christelijk geloof van alles wat hij als weerzinwekkend beschouwt. Wat overblijft, is slechts een vage herkenning van het geloof dat ‘eens en voor altijd overgeleverd is aan de heiligen’. Nu Young heeft beschreven wat hij gelooft, doen zijn fans er goed aan terug te keren naar The Shack (De Uitnodiging), want hij heeft nu duidelijkheid gegeven in veel van de debatten rondom dit boek. Leert The Shack universalisme? Absoluut. Moedigt het mensen aan tot bekering en zich in geloof tot Jezus Christus te wenden? Is het bedoeld om mensen te overtuigen om tot een dieper vertrouwen in de Bijbel te komen? Is het een boek dat mensen overhaalt om te dienen en lid te worden van een plaatselijke kerk? Nee, nee en nee. Young ondermijnt het orthodoxe christendom. Hij is begonnen met het intrekken en vervangen van de pilaren van het christelijk geloof.

Een aantal observaties

Voordat Challies afsluit, deelt hij nog enkele observaties over ‘God is goed en ik niet en andere leugens die we wel geloven’.

 • Hoewel de bovenstaande fragmenten mogelijk de belangrijkste claims van Young vertegenwoordigen, is het verre van een volledige lijst. Er is nauwelijks een hoofdstuk in het boek dat geen schade toebrengt aan een of meer kostbare geloofsbelijdenissen. Veel van Young’s conclusies zijn afhankelijk van nieuwe interpretaties van schriftgedeelten of van creatieve woordstudies.
 • Keer op keer geeft hij een verkeerd en onjuist beeld van wat evangelicalen geloven. Vaak schetst hij ze af als slordige christenen die ‘blind’ in extreme doctrines geloven om daarna de vloer met hen aan te vegen.
 • Ook benoemt Young nergens of de Bijbel zijn ultieme autoriteit is. Hij verdedigt of bewijst daarom ook zelden zijn uitspraken of zijn eigen overtuigingen met de Bijbel. Zelfs terwijl hij het christelijk geloof ontmantelt, doet hij dikwijls een beroep op zichzelf als autoriteit.
 • De gemakkelijkste boeken om te schrijven zijn de boeken die vragen stellen maar geen antwoorden geven.

Conclusie

In ‘God is Goed en Ik Niet’ treedt Young buiten de grenzen van de christelijke orthodoxie. Dit boek is een credo voor valse leer, voor volledige ketterij. Challies: ‘Ik zeg dit niet lichtvaardig, ik zeg het niet vrolijk, maar ik zeg het wel zelfverzekerd’. Christelijke boekverkopers die dit boek verkopen zouden zich moeten schamen. Young veracht een gezonde leer die tot redding leidt en pleit voor valse doctrines die alleen maar van God wegleiden. Universalisme is een van de meest gevaarlijke en meest sluwe versie van het evangelie die je maar kunt verkondigen. Hij laat mensen die verloren gaan denken dat ze gered zijn. Challies: ‘Nu ik dit boek van kaft tot kaft gelezen heb (ikzelf inmiddels ook), lijkt een van Young’s kleine uitspraken een buitengewone betekenis te krijgen’: “Om te begrijpen wie God werkelijk is, kun je beginnen met naar jezelf te kijken, omdat je naar Gods beeld bent gemaakt.” De man die deze woorden schreef heeft zijn eigen benadering blootgelegd, want zijn God is duidelijk en onbeschaamd verzonnen naar het beeld van Paul Young.


Voor de mensen die geïnteresseerd zijn: binnenkort ook reviews van ‘Bidden‘ van Tim Keller, ‘Gospel Powered Parenting‘ van William P. Farley, ‘Dicht bij Jezus‘ van Sarah Young en meer!


11 reacties op ‘God is Goed en Ik Niet – boek review

 1. We hebben allemaal een EIGEN beeld van God. Want wij zijn niet in staat de grootheid van God te vatten. Ook de mensen die de bijbel schreven niet, de vertalers van de bijbel niet, de uitleggers en theologen van de bijbel niet. Omdat God veel groter is dan ons, moeten we vooral niet de illusie hebben dat wij het wél bij het rechte eind hebben.

  Like

  1. Hoi Lukas, ik ben het volledig met je eens als je zegt dat wij God niet volledig kunnen bevatten. Dat zegt de Bijbel ook (nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen – 1 Kor. 13:12). Maar dat gezegd hebbende geloof ik zeer zeker dat God zichzelf wel heeft geopenbaard en dat we datgene over Hem kunnen weten wat nodig is. Ondanks het feit dat de schrijvers van de Bijbel God niet volledig konden bevatten zegt de Bijbel wel dat ‘elke schrifttekst door God [zelf!] geïnspireerd is’ (2 Tim. 3:16) en dat de Bijbel perfect en foutloos is (Spr. 30:5; 2 Sam. 22:31; Ps. 18:31; Ps. 19:8). Wat de Bijbel dus over God zegt is dan ook betrouwbaar en waar. Het feit dat God zichzelf heeft geopenbaard is juist van groot belang omdat ons eigen beeld van Hem niet klopt. Het gaat sinds Genesis 3 fout. Adam en Eva geloofden een leugen over God waardoor ze het heft in eigen handen wilden nemen… Jezus, God zelf, is daarom naar de aarde gekomen om de prijs voor deze gesteldheid te betalen om ons te verzoenen met God zodat we Hem ‘straks volledig mogen kennen’. (en dan heb ik het nog niet eens over de inwoning van de Heilige Geest waardoor we nu al een persoonlijke relatie met God kunnen krijgen) (zie ook mijn tweede blog over de Bijbel: aukerienstra.online/2018/01/05/zet-bijbel-lezen-op-1-in-2018/

   Like

   1. Hoe lees jij deze tekst dan?
    Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,
    2 Timoteüs 3:16

    Like

   2. Hoi Lukas,
    Bedankt voor je reactie! Het is me inmiddels wel duidelijk geworden dat jij een universalist bent. En uiteraard ben je vrij om deze positie in te nemen.
    Als reactie op jou betoog heb ik een paar vragen/opmerkingen: je zegt dat Jezus Gods Woord en God is (volgens Johannes Hoofdstuk 1). En dat ben ik ook met je eens. Mijn vraag is: hoe weet jij dat (zo zeker)? Je volgt de Bijbel wel in dit punt maar in andere punten niet?
    Ook geef je aan dat ‘religie’ jou iets verteld heeft over de Heilige Geest. Welke ‘religie’ is dat geweest en waar heeft deze religie haar standpunten op gebaseerd?
    Daarna geef jij aan dat jij gelooft dat de (Heilige?) Geest al lang in ieder mens aanwezig is. Waar baseer jij dit op? Handelingen 2:38 laat bijvoorbeeld zien dat de Heilige Geest nog ontvangen moest worden (na bekering).
    Zie je wat ik probeer te zeggen? Hoe je het ook wendt of keert: of de Bijbel is jou ultieme richtlijn of iets of iemand anders…
    Ik ben het verder met je eens dat niemand God zoekt en dat God het is die mensen redt (Rom. 3 en Ef 2 bijvoorbeeld). Maar met ‘alle’ mensen geloof ik dat Jezus voor alle mensen is gestorven en weer is opgestaan maar dat niet iedereen gered zal worden. Jezus zegt het zelf in Matt. 7:14 en 22-23. Met ‘alle’ denk ik dat er vanuit de joodse context mee bedoeld wordt dat het evangelie niet alleen voor de joden is maar voor ‘alle’ mensen.
    Ook zeg je dat je niet gelooft dat Jezus voor onze zonden gestorven is maar dat Hij de dood heeft overwonnen. Ik ben het met je eens dat het indirect is, in de zin van dat het gevolg van de zonde ‘de dood’ is (Rom. 6:23). Maar als aanvulling geeft 1 Kor. 15:3-4 wel duidelijk aan dat Jezus wel degelijk voor onze zonden is gestorven.
    Tot slot: inderdaad, de Bijbel is door mensen samengesteld, maar wel geïnspireerd door God zelf waardoor het volledig betrouwbaar is.
    Ik bidt je Zijn zegen toe,
    Auke

    Like

 2. Bedankt voor je antwoord Auke.
  Ik geloof zelf niet meer dat de bijbel het Woord van God is. Want ik denk we daarmee het Woord van God beperken. Ik volg wat de bijbel zélf zegt dat het Woord van God is en dat is Jezus. En Jezus is de Zoon van God. En de Heilige Geest is de uitstorting van dat Woord IN ons. In het oude testament kwam het Woord ook tot de mensen. (En zij hadden geen bijbel)
  Religie heeft mij jaren verteld dat de Heilige Geest iets was om te ontvangen (bijvoorbeeld na een doop of een roep om een uitstorting). Als we dát aannemen kunnen we soms erg lang wachten totdat we de Geest ervaren, terwijl de Geest er al lang is. In ieder mens.
  Alleen moeten we ons dat bewust zijn. Die bewustwording noem ik bekering. En díe bekering gebeurt door Gods Geest, niet door ons. God zoekt ONS. Van onszelf (vlees) zoeken we Hem niet. Althans ik niet.
  Adam was dát contact ook kwijt. En hij had een verkeerd beeld van God. Een straffende God. Het beeld dat satan maar al te graag aan mensen voorspiegelt: inclusief een eeuwige durende hel. (Als Jezus het over een hel had doelde Hij op een fysieke plek op of in de aarde: de Gehenna (waar kinderen werden geofferd aan Moloch), Hades of Sheol/dodenrijk) De Hel zoals die vaak verkondigd wordt is in mijn ogen een demonische en religieuze uitvinding om mensen aan zich te binden uit angst ipv Liefde.
  Ook het beeld dat Jezus gestorven is (direct) voor onze zonden klopt in mijn ogen niet. Dat is indirect. Hij offerde Zichzelf op om de dood te overwinnen. Voor ALLE mensen. Het is Jezus’ geloof in de Vader dat de hele mensheid redde. Daar is ons geloof niet voor nodig. God is te groot voor dat.
  Je zult mij waarschijnlijk een universalist vinden of een Alverzoener. Nou, dat is mooi. Want Jezus was de eerste..;-)
  De Liefde van God is te groot om met ons te kunnen bevatten.
  Vandaar dat de door mensen samengestelde bijbel een beperkt en onvolkomen beeld van God schept naar de letter. Maar naar de Geest is het voor mij nog steeds een waarheid. Een boek over de strubbelingen van mensen, het geduld van God, opweg naar het herstel van het Paradijs, zoals God het oorspronkelijk bedoeld had.

  Like

 3. Jij vraagt mij waarop ik het basseer dat de Geest op allen is uit gestort:

  Daarna zal Ik mijn Geest uitstorten op ALLE mensen. Jullie zonen en dochters zullen profeteren. Aan oude en jonge mensen zal Ik dromen geven. Ook op slaven en slavinnen zal Ik in die tijd mijn Geest uitstorten. Er zullen vreemde dingen te zien zijn aan de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookwolken. De zon zal verduisterd worden en de maan zal bloedrood worden. En dan zal de gevreesde dag van de Heer aanbreken.
  JOËL 2:28‭-‬31

  Deze tekst is met de uitstorting van de Heilige Geest tot vervulling gekomen. (Handelingen)
  Jezus sprak tot zijn 12 discipelen (niet tot ons) dat ze de wereld in moesten trekken om de Blijde Boodschap te verkondigen. Dat is toen ook gebeurd. Nogmaals: de bijbel lezen alsof het aan ons geschreven is legt vaak een juk op ons, en kan ons beperken. En we raken uiteindelijk moedeloos en teleurgesteld. Omdat we de indruk kunnen krijgen dat God ook van óns verwacht dat wij datzelfde moeten doen. In mijn ogen beperk je daarmee ook de Heilige Geest die wil gaan waar Hij wil. (niet waar wij willen).

  Laat ik even duidelijk stellen: Ik vind nog steeds dat de bijbel door God geïnspireerd is en dat het van kaft tot kaft waar is. Alleen hou ik rekening met de ‘toehoorders relevantie’. Dat wil zeggen: Lezen met de bril aan wie het geschreven is. Een gesprek van Jezus met Nicodemus, was een gesprek met een farizeeër. Als Jezus tegen hem zegt dat HIJ wederom geboren moet worden, doelt hij op het jodendom. Loskomen van het oude verbond naar het nieuwe.
  Johannes de doper gebruikte het dopen (in water) omdat dat ook een gewoonte was onder de farizeeërs.
  (Dopen is een overlevering uit de Babylonische en Egyptische cultuur/ Godsdienst). Maar Johannes zei duidelijk:

  “Ik doop jullie met water. Maar er komt Iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om zijn sandalen voor Hem los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur.
  LUKAS 3:16

  Waar baseer jij op dat niet iedereen gered wordt? Ik lees over een schare die niemand tellen kan.
  Ik zong in de kerk over een ‘Genade zo oneindig groot..’ maar die Genade is dus alleen maar als je het aanvaard? In mijn ogen is Genade iets dat je schenkt óók als iemand het niet aanvaard, anders heeft het geen waarde.
  Ik geloof nog steeds in Gods oordeel en een buitenste duisternis, of de tweede dood zoals in Openbaringen staat. Maar het vuur van Openbaringen is niet voor mensen bedoeld:

  En de duivel, die hen had verleid, wordt in de zee van brandende zwavel gegooid. Dat is dezelfde zee waarin ook het beest en de leugen-profeet zijn gegooid. Daar zullen ze voor eeuwig pijn lijden, dag en nacht.
  Openbaringen 20:10

  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.
  Openbaring 21:8

  Deze laatste gaat over de demonen die ons teisteren. In het oude testament hadden ze deze titels al gekregen. Hun straf is in het vuur.

  In mijn interpretatie is Liefde het enige dat na loutering dat door dit (Goddelijk vuur, in de griekse grondtekst staat Theion: Goddelijk vuur/zwavel)

  Over deze tekst die jij aanhaalt geldt in mijn ogen ook de toehoorders relevantie:

  En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.
  Handelingen 2:38

  Want deze tekst gaat er aan vooraf:

  Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.
  Handelingen 2:36

  Ik hoop dat je beter begrijpt hóe ik de bijbel lees. En dat ik nog steeds volmondig zeg: Jezus is de Enige Weg naar de Vader.

  Vriendelijke groet Lukas.

  Like

  1. Hoi Lukas, bedankt weer voor je reactie! Ik vindt het mooi om te merken dat je er zo mee bezig bent en dat je er over hebt nagedacht.
   Ik begrijp ook wat je zegt, ook dat je nog steeds volmondig gelooft dat Jezus de enige weg naar de Vader is.
   Toch loop ik vast in jou beredenering en interpretatie. Zoals jij de Bijbel leest kan het niet anders dan dat je bepaalde passages negeert. Passages die ik eerder al genoemd heb (Hand. 2:32; Matt. 7:14, 22-23 bijvoorbeeld (en vele anderen!)) waarbij bekering, berouw over zonde, en geloof in Jezus voorwaarden zijn om vergeving, de Heilige Geest en Verlossing (eeuwig leven) te ontvangen. Ja, het zijn ‘voorwaarden’ waaraan we alleen kunnen voldoen door Gods genade, maar desalniettemin ‘voorwaarden’.
   Je moet bovenstaande passages en de passages die jij noemt beide laten staan en zoeken naar de Bijbelse vereniging van de twee.
   Je ontkomt er dus niet aan om de Bijbel de Bijbel te laten interpreteren (een van de basisregels in de hermeneutiek). ‘Alle’ mensen kan dus niet de betekenis hebben dat daar letterlijk ‘alle’ mensen mee worden bedoeld en dat ‘alle’ mensen ook gered zullen worden (of in jou interpretatie al gered zijn) maar dat het evangelie en de Heilige Geest nu voor ‘alle’ volken, mensgroepen, slaven en vrijen, joden en Grieken, mannen en vrouwen etc etc. ‘beschikbaar’ is geworden, zonder onderscheidt.
   Groet en zegen,
   Auke

   Like

   1. Hoi Auke, bedankt voor je reactie.
    Ik lees alleen maar (of dat is mijn interpretatie) dat mensen geredt worden van een ‘hel’ hier op aarde. Want ik weet (ook uit eigen ervaring) dat een leven in zonde ‘een hel’ is. Je wordt er ongelukkig van. Jezus wist dat. En zei tegen de mensen (na genezing) ga heen en zondig niet meer. Met andere woorden: ik wil dat je gelukkig bent. Jezus WIST dat ze weer zouden zondigen. Want we blijven zondigen.
    Mensen vertellen dat ze zich moeten ‘bekeren’ omdat ze anders naar de hel gaan is geen blijde boodschap, en heeft Jezus nooit verkondigd. Mensen vertellen (wat ik nu doe) dat ze ondanks hun zonden geredt zijn tovert glimlachen op gezichten. En het realiseren dat er een God is die onvoorwaardelijk van hen houdt en vanuit die liefde zichzelf en anderen geen schade meer toe willen brengen. Want dat gaat dan leven. Die Genade is een gift, die ons verstand te boven gaat..

    Like

   2. Hoi Lukas,

    Je maakt hier nu onderscheid tussen het eeuwige leven ontvangen (na dit leven) en nu gered zijn/worden van de hel (in jou woorden ‘leven in zonde’).
    Je weet denk ik al wat ik nu ga zeggen… Eeuwig leven ontvangen en gered zijn van het naar ‘de hel’ gaan vloeit voort uit het geloven en vertrouwen op Jezus en wat Hij voor ons gedaan heeft aan het kruis (en weer is opgestaan!). De kern van het evangelie lezen we bijvoorbeeld in 2 Korinthiers 5 waar Paulus schrijft dat God de Vader ‘ons (= christenen) door Christus Jezus met zichzelf verzoend heeft’.
    Het verzoend zijn met God begint dus niet wanneer ons huidige leven op aarde eindigd. Dat begint op het moment dat je je bekeert en Jezus als je Heer en Verlosser belijdt! Maar het begint alleen pas wanneer je dit doet/gelooft. En daar zit m nog steeds het verschil tussen jou en mijn overtuiging.
    Zoals Paulus het schrijft in 2 korinthiers 5:20 ‘laat u met God verzoenen’. Of zoals Petrus het verkondigde in Handelingen 2:40 ‘laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht’. Twee keer ‘laat u redden’ in plaats van een boodschap ‘u bent al gered’, wordt er alsjeblieft van ‘bewust’.
    Je begrijpt nu waarschijnlijk ook wel waarom ik dit zo belangrijk vindt en daarom ook ageer tegen het boek van Young. Mensen vertellen dat ze al gered zijn terwijl ze dat niet zijn is dodelijk. En ja, het is geen wonder dat vertellen dat mensen zowiezo gered zijn glimlachen tovert… Dat wil iedereen wel horen. Dat er een probleem is en dat daarvoor verzoening nodig is, tja, dat impliceert dat er dus iets mis is… En zonder dat onder ogen te komen en ons uit te strekken naar Jezus’ genade blijft dat probleem bestaan…

    Groet en zegen,
    Auke

    Like

 4. Beste Auke,
  Wist je dat Jared C. Wilson een boek geschreven heeft met de titel “The Gospel According to satan”? Dat idee kreeg hij na het tegenkomen van dit boek van W. Paul Young. Een Bijbels en toegankelijk geschreven boek!
  Zegen op al jouw werk voor de Heere!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s