C’mon, let’s move out!

cmon lets move out

Nou, daar gaan we dan… Auke de blogger. Alleen God weet hoe dit gaat uitpakken en waar dit toe zal leiden…

Toch wil ik jullie iets meegeven van de reden waarom ik hieraan begin. Is het omdat ik altijd al zo’n schrijver ben geweest? Of zo’n type ben die altijd en overal dagboekjes bijhoud? Nee, post-it notes galore en notities op papier overal. Maar niets waar een vreemde iets van kan maken. Nee, ik begin hier niet aan omdat schrijven altijd al op m’n ‘hart’ heeft gelegen.

Wat heeft mij hiertoe wel gebracht? Het grote belang en de noodzaak om christenen een ‘Reformed Evangelical’ geluid te laten horen. Juist in een christelijke wereld waarin we vaak door de bomen het bos niet meer zien.

Er is zoveel op de christelijke ‘markt’ te verkrijgen waardoor we soms niet meer weten wie en wat te geloven. En dat is een probleem, een zwakke plek die door de tegenstander uitgebuit wordt. Hierdoor kom je het volgende tegen in een groot deel van de evangelische en gereformeerde wereld: geloof zonder bekering, vergeving zonder berouw, redding zonder wedergeboorte, verwachting zonder gehoorzaamheid en opstanding zonder oordeel. Godsdienst vervalt tot een vorm van entertainment en een middel tot persoonlijk welbevinden.

Ik zie het steeds weer gebeuren. Men laat de basics van het orthodoxe christelijk geloof los om zich te verontschuldigen voor een leefwijze die niet Bijbels is, of om secundaire onderwerpen in de Bijbel om te wisselen met de primaire. En in de meeste gevallen wordt het christelijk geloof daardoor op een ‘geestelijke’ manier ingezet als een loket om ons geluk te dienen.

Ik kan het je al bijna horen denken. Is dat niet wat te overdreven? Maak je nu van een mug geen olifant? Nou, we zullen zien. Maar beantwoord deze vraag eens eerlijk: waarom ben jij een christen? Omdat het de waarheid is? Omdat je op enig moment in je leven zo’n zondebesef had en verzoening met God het enige was wat je nog bezig hield en dat je de verlossing en genade van Jezus ontving? Of heeft het toch te maken met je sociale omgeving waarin je naar erkenning zoekt? Of ging het er toch om dat Jezus je een plezieriger leven kon bezorgen? Zeg eens eerlijk?

Maar wie ben ik, Auke, om hier iets over te zeggen? Niets, niemand, nada. Ik ben een ‘nobody, telling everybody about somebody who can save anybody’. Het gaat om Jezus, en Hem alleen! Dat is wat ik in alles wil uitdragen. Ik wil Hem niet te kort doen maar Hem zeker ook niet voorbij lopen. En hierin geloof ik dat een helder begrip van de eeuwenoude orthodoxe geloofsovertuigingen van enorm belang is.

Wat ga ik dus doen? Inzichten van reformed evangelicals delen, (populaire) christelijke boeken reviewen en praktische onderwerpen bespreken. Het is mijn diepe intentie om dit vanuit de Bijbel te doen, Gods foutloze Woord. En in alle gevallen naar Jezus te wijzen.

Eventjes voor de insiders: ‘reformed evangelical’ houdt in dat je bij de betekenis van het woord ‘reformed’, de verbondtheologie (kinderdoop) aftrekt en de werking van de gaven van de Heilige Geest, en een missionaire focus toevoegt. En dat je bij de betekenis van het woord ‘evangelical’, een herwaardering en bevestiging van de 5 sola’s vanuit de reformatie toevoegt (met name ontzag hebben voor God en leven tot Zijn eer (Soli Deo Gloria) en de Sola Scriptura). Hierdoor komt een eenzijdige nadruk op de relatie/liefde/acceptatie van God, een eenzijdig vertrouwen op ons ‘nieuwe hart’ en de maakbaarheid van ons leven/geloof weer in balans met Gods Heiligheid en Soevereiniteit.

Voor Zijn glorie en tot snel 😉

Auke


3 reacties op ‘C’mon, let’s move out!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s