Galaten: God creëert / satan vervalst

#1 H1:1-10 | Slecht nieuws over het goede nieuws
#2 H1:11-24 | Menselijke speculatie & religie vs Goddelijke openbaring & genade
#3 H2:1-10 | Paulus de vrijheidsstrijder – deel 1: Vrijheid in Christus
#4 H2:11-21 | Paulus de vrijheidsstrijder – deel 2: Door geloof alleen!