Galaten: God creëert / satan vervalst

#1 H1:1-10 | Slecht nieuws over het goede nieuws
#2 H1:11-24 | Menselijke speculatie & religie vs Goddelijke openbaring & genade
#3 H2:1-10 | Paulus de vrijheidsstrijder – deel 1: Vrijheid in Christus
#4 H2:11-21 | Paulus de vrijheidsstrijder – deel 2: Door geloof alleen!
#5 H3:1-14 | Betoverd en geplaagd
#6 H3:15-29 | Wettelijke logica & Jezus
#7 Galaten H4:1-20 | God onze VADER
#8 Galaten H4:21-31 | Afscheid nemen van je mammon
#9 Galaten H5:1-12 | Gods liefde is serieus!